Montáže CNG

Přestavby vozidel na CNG

CNG lze montovat do motorů karburátorových , vstřikovaných i motorů FSi , TFSi i GDi.
Postup přestavby vozidla na CNG je prakticky stejný, jako na LPG. Rozdíl je v použitých nádržích, plnící koncovce, vysokotlakém reduktoru a ceně za montáž.


Výhody CNG

 

 1. CNG je čisté palivo s minimálním dopadem na životní prostředí, bez problémů jsou plněny emisní limity EURO 4, EURO 5.
 2. Bezpečnost provozu.
  Obecně vžité obavy z plynu nejsou oprávněné, vozidla na plyn jsou dokonce bezpečnější, než vozidla používající benzín nebo naftu. Celá palivová soustava včetně tlakových nádob prochází řadou velmi přísných zkoušek a ve vozidle je opatřena několika pojistkami. V crash testu i požárních zkouškách vozidlo CNG plně obstálo.
 3. Velká dojezdová vzdálenost. Možnost přepínání benzín – plyn zůstává zachována.
 4. Provozní náklady při jízdě na CNG jsou poloviční.
  Cena zemního plynu je rozdílná, pokud čerpáte u velkých čerpacích stanic s vysokou kapacitou plnění (a velkými pořizovacími náklady v řádech milionů korun, které musí být v ceně plynu samozřejmě zahrnuty), nebo přes domácí (firemní) plnící stanici v pořizovací ceně cca 110 000,- Kč (včetněDPH). Více informací o domácích stanicích CNG naleznete na www.cngcentrum.eu.

Současná průměrná cena zemního plynu je cca 8-10,- Kč/m3.
Cena CNG u velkých plnících stanic se pohybuje okolo 17,-Kč/m3.
Při použití domácí plnící stanice se cena za 1m3 plynu po přičtení nákladů na el. energii pohybuje v rozmezí 9-11,- Kč/m3, což je v porovnání s cenou benzínu třetinová nákladová položka na PHM. V této kalkulaci není rozpuštěna pořizovací cena plnící stanice – návratnost této investice je závislá na počtu plněných aut, jejich spotřebě a množství najetých km.

Cena LPG se dlouhodobě (desítky let) pohybuje cca na 50% z ceny benzínu.

Nelze stoprocentně předpovědět míru kolísání cen u žádné z používaných pohonných hmot (včetně benzínu), ale dá se očekávat, že stát a Evropská unie budou podporovat alternativních pohonné hmoty šetrné k životnímu prostředí.
Do 31.12.2011 platí nulová spotřební daň na zemní plyn (po tomto datu bude SD 0,50 Kč/m3, hovoří se o zrušení spotřební daně na LPG).

Nevýhody CNG:

 1. Vysoká pořizovací cena 40 – 80 000,- Kč (dle typu motoru a počtu montovaných nádrží).
 2. Relativně nízký počet čerpacích stanic (v současné době cca75).
 3. Výrazné zvýšení pohotovostní hmotnosti vozidla (o cca 60 – 180 kg) způsobené hmotností a počtem použitých nádrží. (Hmotnost prázdné 60-ti litrové nádrže je 69,5 kg + držák atd – hmotnost celkem: 75,5 kg. Při použití více nádrží se hmotnost načítá.)
 4. Výrazné zmenšení zavazadlového prostoru.
  U CNG na rozdíl od LPG se používají pouze válcové nádrže, nesmí se použít nádrž místo rezervy. Aby byly dojezdy na CNG kolem 400 km, je nutné namontovat do zavazadlového prostoru až tři nádrže.
 5. Snížení výkonu vozidla o cca 5-10 %.
Ceník přestaveb benzínových vozů na pohon CNG

 

 

Typ přestavby: Cena přestavby systém LOVATO
Sekvenční vstřikování rozdělení je v závislosti na typu sání (plast – kov) a počtu lambda sond – viz. Ceny montáží na LPG
3 válcové 39 990,-
4 válcové 39 990,-
6 válcové 49 990,-
8 válcové 55 990,-

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Uvedené ceny jsou kalkulovány pro jednu kovovou nádrž. Pokud si zákazník zvolí kombinaci 2 a více nádrží, navyšuje se cena dle počtu a velikosti tlakových nádob o cca 12 – 15 000,- Kč za každou další nádrž.

Pro zajímavost uvádíme ceníkové ceny nových vozidel Fiat Multipla:

 

 

základní benzínová verze: 385 000,- Kč
benzín + CNG: 493 000,- Kč

Naše firma neprodává plničky CNG, ale doporučujeme případným zájemcům navštívit stránky www.prodiving.cz

Velikost nádrží CNG

 

Kovové nádrže
Objem (dm3) Průměr (mm) Délka (mm) Váha (kg)
±5%
Přepočet na
litry paliva*
29 229 900 28 6,2
41 267 45 8,8
55 316 64 11,8
62 990 70 13,4
65 1060 74 14,0
70 360 900 70 15,1

*vzorec přepočtu:
nádrž o objemu 10dm3 / 6,5 x 1,4 = 2,1 l paliva
6,5 dm3 stlačeného CNG = 1m3 nestlačeného CNG = 1kg CNG = 1,4 l paliva

Nádrže na CNG jsou montovány ve větším počtu (v závislosti na požadovanou dojezdovou vzdálenost).
Tyto nádrže prochází roční revizí (jednoduchá kontrola detektorem úniku plynu).
Jednou za 5 let je nutná velká revize, při které se zjišťuje, zda není nádrž poškozena mechanicky, zkorodovaná a zda neuniká plyn.

Životnost neoznačené nádrže je 15 let od montáže (nevyražené datum výroby). Životnost nádrže s vyraženým datem výroby je 20 let. Po uplynutí této doby se musí nádrž vyměnit.

Momentálně dostupné nádrže na montáže CNG

Průmer v mm     délka v mm     kapacita v dm3   Cena bez DPH v Kč

229                        900                      30                          6 490,-

229                        965                      32,6                       6 490,-

320                        920                      55                          8 490,-

360                        800                      60                         10 490,-

360                        900                      70                         11 990,-

360                        955                      75                         12 390,-

360                     1 010                      80                         12 890,-

360                     1 120                      90                         13 690,-

360                     1 400                    115                         13 990,-

360                     1 805                    155                         16 990,-

Všechny tlakové nádoby dodávány v barvách šedá, nebo černá.

K nádobě nutno připočíst ventil Emer  2 490,- Kč + DPH nebo Ceodeux za 3 690 + DPH.

Připojištění motoru

Pojištění se vztahuje pouze na škody vzniklé na strojních částech motoru – ventily, vodítka ventilů, zdvihátka, písty a pístní kroužky, hlava válců, blok motoru, těsnění hlavy a ventilů a katalyzátor, lambda sondy, rozvody  vzniklé v souvislosti s provozem vozidla na LPG.  Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG.
A)Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 2 roku stáří vozidla a zároveň max. průběhu 40 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 60 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla (HYUNDAI,RENAULT)

B)Pojištění se vztahuje na jednotlivá ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručnímlistu uplynulo méně než 4 roky a mají najeto max. 60 000 km. Pojištění je platné po dobu 24 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo po ujetí celkového počtu 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve.

C)Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová i ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynulo méně než 1 rok a mají najeto max. 20 000 km. Pojištění je platné po dobu 36 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo po ujetí celkového počtu 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve. (MITSUBUISHI)

D)Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová vozidla. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 36 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo najetím 150 000 km, podle toho, co nastane dřív. (CHEVROLET, GM, RENAULT, DACIA)

E)Pojištění se vztahuje na jednotlivá i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 4 roku stáří vozidla a zároveň max. proběhu 60 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 84 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo do ujetí 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve (KIA) 

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou obsluhou, nesprávnou manipulací, použitím nekvalitního pohonu LPG, nesprávnou montáží, havárii vozidla.

add 1A) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 1 950 Kč

add 1B) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 1 250Kč

add 1C) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 1 650 Kč

add 1D) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 1 750 Kč

add 1E) tohoto článku: Pojistné pro 1 jednotku „vozidlo“ činí 2 450 Kč

Kalkulátor návratnosti

kalkulacka

Servis systémů

loga

Ochrana ventilů VSE?

Jedná se o nový, zcela revoluční systém ochrany ventilových sedel a ventilů samých. Princip spočívá v rozvedení ochranného média (VAP – SAVER, FLASH LUBE atd.) do jednotlivých větví sacího potrubí přesně kalibrovanými tryskami. Systém zaručuje přesné dávkování jak ve fázi plného zatížení motoru, tak ve fázi cut–off (jízda s odlehčeným plynovým pedálem). Dříve docházelo při centrálním zaústění za klapkové těleso k nerovnoměrnému dávkování do jednotlivých válců, tak, že nejbližší válec byl v podstatě přemazán a nejvzdálenější byl naopak ochráněn nedostatečně. Výhodou VSE je, že se dá domontovat do stávajících systémů s centrálním zaústěním.

Testovali jsme tento způsob ochrany v uplynulém roce s vynikajícími výsledky i u vozů, které jsou notoricky známé svými velmi měkkými ventilovými sedly.

V kombinaci s přípravkem VAP – SAVER, který obsahuje nejvíc účinné látky je to opravdu to nejlepší co je v dnešní době možné nabídnout k ochraně ventilových sedel.

Účinnou látkou ochrany ventilů je obsah draslíku (K) v přimazávací směsi.

Montáže CNG do motorů FSI, TSI, GDI

Nově jsou k dispozici plynové instalace do vozidel s přímým vstřikováním benzínu. Systém využívá nové strategie, která zabraňuje poškození benzínových vstřikovačů při provozu vozidla na CNG. Řídící jednotka, která je používaná u tohoto systému, je odlišná od řídících jednotek, které se používají pro klasické sekvenční vstřikování.

U motorů FSi bylo největším problémem zabránit při jízdě na cng přehřívání vstřikovačů a jejich následnému zadírání. Italské firmy vyřešily tento problém následujícím způsobem: každé auto se vstřikováním FSi vzali na brzdové válce a najeli si postupně všechny režimy jízdy. Přitom změřili zahřívání vstřikovačů a podle toho pak nastavili řídící jednotky CNG, takže řídící jednotka automaticky v závislosti na zatížení motoru dávkuje typ paliva (benzín – CNG). Pokud jedete s vozidlem v klasickém úsporném režimu, kombinace otáček a zatížení nechává většinou jako palivo CNG. Pokud budete motor vozu vytáčet do vysokých otáček, bude řídící jednotka přepínat při vysokém zahřátí vstřikovačů častěji do benzínového režimu.

V praxi je pak poměr spotřebovaného paliva tento:

 • při úsporné jízdě cca 95% paliva CNG a 5% benzín
 • při vysoké akceleraci se spotřeba paliva mění v poměru cca 65% CNG a 35 % benzín

Pro montáž CNG do vozidel s tímto motorem je nutné použít speciální postupy a komponenty:

 • zákazník přiveze automobil, abychom mohli zjistit přesný kód motoru (k získání této informace nelze – vzhledem k možným změnám – použít informace z malého nebo velkého TP vozidla). My objednáme přesný typ komponentů od italské firmy AEB. Vzhledem k tomu, že jde o speciální součástky použitelné pouze pro určité vozidlo, požadujeme od zákazníka zálohu 5 000,- Kč.  Zákazník s automobilem odjede
 • jakmile máme k dispozici potřebné komponenty (doba dodání z Itálie je cca 1 – 5 pracovních dnů), domluvíme termín montáže se zákazníkem
 • montáž trvá 1 – 2 pracovní dny